‘Steek geregeld de thermometer in de markt, in je plannen en in je organisatie met de vraag: Moeten we bijsturen?’

Plannen niet van deze tijd?

door | 4 mei 2021

‘Plannen maken’ lijkt soms wel een verboden uitspraak in ‘the Agile scene’. Toch heb je plannen en kaders nodig om écht iets te realiseren. Ook in Agile. Immers: Zonder plan, minder resultaat.

Agile Resultaten: Zonder Plan, minder resultaat.

Soms lijkt het alsof ‘Plannen maken’ de tegenhanger is van Agile werken. Ik durf het nog sterker te stellen: Het komt niet zelden voor dat Planning een verboden woord is in omgevingen waar de Agile transformatie gaande is.

Logischerwijs moet een organisatie eerst even een flinke wending maken om van Waterval werken om te schakelen naar Agile. Mij is door meerdere Agile fanatici die door de Agile wasstraat waren geweest, weleens gezegd: “In Agile doen we niet aan planningen” en “In tijdslijnen denken is ouderwets ‘Waterval’ denken”. De nuance was daarin weg.

En ja, in Agile is het uitgangspunt dat je niet nu bedenkt wat je exact over 2 jaar wilt hebben staan. Immers: We leven in zo’n veranderende tijd, dat wat je nu bedenkt over 2 jaar alweer achterhaald is. De Agility in Agile werken gaat namelijk om het continu beoordelen hoe je met de minste effort de grootst mogelijke waarde voor de klant en de organisatie kunt toevoegen. Het gaat om de behoefte bepalen, waarde afwegingen maken, doen, toetsen en itereren. In een continu proces.

Maar laten we wel eerlijk blijven. Als een organisatie een doel heeft, een strategie en grote commerciële druk, dan blijft het van belang om een stip op de horizon te bepalen. Een richting waar je je besluiten aan kunt toetsen. Een richting op basis waarvan medewerkers in de organisatie autonoom hun besluiten op kunnen baseren. Daar onder ligt de ‘Why’: Waarom we het doen. En daar hoort ook bij dat je die stip op de horizon opknipt in een Roadmap, Portfolio, of High level Milestone planning. Puur voor de richting. Deze kun je aanpassen op basis van vernieuwde kennis uit de markt of ervaringen die je op doet. Maar het hebben van richting en weten wat er verder gedaan moet worden helpt je wel om niet te verzanden in het hier en nu.

Immers, Als je over 2 jaar je marketing automation op poten wilt hebben, zul je stapsgewijs verschillende systemen moeten gaan implementeren, koppelen, processen moeten gaan ontwikkelen en personele behoeften moeten gaan invullen. Het grotere plaatje, heeft een grove planning nodig. Ook ivm budget. Stel je budget beschikbaar voor het ontwikkelen van een systeem of capability voor je organisatie, dan kun je moeilijk zeggen: “Hier is een miljoen, doe er maar mee wat jullie zien dat de markt nodig heeft, en doe er maar zo lang over als nodig is.”

Zo werkt het niet. Ook niet in Agile. Elke investering heeft een opbrengstverwachting. En een Agile team kost ook geld, en is dus een investering. Investeringen en opbrengstverwachtingen zouden áltijd moeten worden gedaan op basis van een afweging waarin tijd een belangrijke factor speelt. Hoe snel krijg ik waar voor mijn geld? Hoe snel gaan we profiteren van de voordelen van deze investering? Blijven we de concurrentie voor? Maar beter nog: Hoe snel profiteert de klant hiervan?

Tijd als afweging en richting voor resultaat, niet als uitgangspunt.

De nuance die ik wil maken is dat het niet zo moet zijn dat de doelstelling, de stip op de horizon, koste wat het koste gehaald moet worden binnen de gestelde tijd. Als de kwaliteit dermate tekortschiet, dan is het behalen van de eindstreep op het afgesproken tijdstip geen succesverhaal waard. En als er tussentijds andere dingen belangrijker zijn, wil je dat kunnen inpassen. Je wilt wendbaar blijven.

Te allen tijde zul je de afweging moeten maken: Waarom doen we dit? En is dit het juiste om nu te doen? Of kunnen we het beter anders aanpakken? Dan zul je ook naar je Roadmap, Portfolio, Product Increment Planning, Strategy plan, jaarplan of hoe het ook mag heten, moeten kijken en zeggen: Is het plan nog juist? Staan hier nog de juiste dingen in? Én: Betekent dit een aanpassing in de beoogde tijdslijnen of kunnen we het inpassen? Dit betekent geregeld de thermometer in de markt, in je plannen en in je organisatie steken en de vraag stellen: Moeten we bijsturen?

Hulp nodig bij de toetsing of je nog op het juiste pad zit? Of welke stappen je in welke volgorde moet nemen om het doel te bereiken dat je voor ogen hebt én toch wendbaar blijft? Ik denk graag me je mee.

Een onderwerp om eens over te sparren?

Leuke post? Delen kan: